نشست بررسی همایش

روز شنبه مورخ 19 آبان جناب آقای دکتر رشیدی با ریاست همایش جناب مهندس ربیعی دیدار و اولین دوره همایش را مورد بررسی و تحلیل قرار دادند.

نشست دوم در هفته جاری برگزار خواهد شد و آخرین نشست در تاریخ 8 آذرماه در کشور فرانسه و شهر پاریس انجام شده و تاریخ دومین دوره تعیین خواهد شد.

لازم به توضیح است، کتاب مجموعه مقالات همایش به همراه گواهی مقالات بعد از چاپ بصورت رایگان به آدرس پستی شرکت کنندگان ارسال خواهد شد.

از اینکه توانستیم بدون دریافت هزینه خدمتی به جامعه علمی کشور داشته باشیم به خود می بالیم و امیدواریم که این اتفاقات مبارک تکرار شود.

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق است به دانش یاران رایان
طراحی و توسعه توسط طراحان قرمز