محورهای همایش

محیط زیست:

محیط زیست انسانی:

مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست

اقتصاد،حقوق، اخلاق و فرهنگ محیط زیست

گردشگری، ارزیابی و آمایش سرزمین

آلودگی ها(آب،خاک،هوا،صوت) و تغییرات اقلیمی

استاندارسازی،سیستم های مدیریتی،ایمنی،بهداشت و محیط زیست

مدیریت، طراحی و برنامه ریزی شهری

مدیریت پسماند و بازیافت

مهندسی آب و فاضلاب

روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست انسانی

محیط زیست طبیعی:

تنوع زیستی، حفاظت از زیستگاه ها و مناطق حفاظت شده 

زمین شناسی زیست محیطی

جغرافیا و برنامه ریزی ( طبیعی، شهری، روستایی، گردشگری)

مدیریت پایدار جنگل و مرتع و ذخایر ژنتیکی

مدیریت بحران (سیل، زلزله، آتش سوزی در جنگلها و مراتع، طوفان و گرد و غبار)

مدیریت اکوتوریسم و توسعه پایدار

سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS )

مدیریت و حفاظت از پستاندارن و آبزیان دریایی

روش ها و رویکردهای نوین و پایدار در حوزه محیط زیست طبیعی

 

گردشگری:

گردشگری و محیط زیست

گردشگری وطبیعت گردی

گردشگری و جغرافیا

گردشگری ومدل های اقلیمی

گردشگری درمناطق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی

گردشگری در سواحل

گردشگری و توسعه پایدار

گردشگری شهری

گردشگری روستایی

استراتژی های هدفمند کردن مدیریت گردشگری

گردشگری مذهبی

گردشگری فرهنگی

گردشگری وموزه ها

تغییرات آب و هوایی و گردشگری

نقش صنعت در اداره ی رشد حمل و نقل و گردشگری

آموزش و تورگردانی گردشگری

گردشگری وموسیقی های محلی

گردشگری ادبی

گردشگری ورزشی (کوهنوردی ،کویرنوردی، دوچرخه سواری توریستی، اسکی)

گردشگري و اكوسيستم هاي آبي و تالابي

گردشگري در مناطق حفاظت شده، پارك هاي ملي و جنگلي

گردشگري و آمايش سرزمين

گردشگري و ژئوتوريسم

گردشگري الكترونيك

گردشگري و اقتصاد

گردشگري و امنيت

گردشگري و جهاني شدن

گردشگري و زنان

گردشگري و معماري

گردشگري روستايي عشايري

جایگاه گردشگری و جغرافيا در آمايش سرزمين

شناخت توانمندی ها و ظرفیت های توسعه گردشگری در ایران

محورهای ویژه و مرتبط با گردشگری

دستیابی به تضمین کیفیت و حفظ آن در صنعت گردشگری:

استانداردسازی زیرساخت های گردشگری

آموزش گردشگری در بخش دولتی و خصوصی

تأمین مالی درصنعت گردشگری

ارتباطات و همکاری بین المللی و نقش آن ها در توسعه گردشگری

استاندارد سازی زیر ساخت ها و تامین مالی:

حمل و نقل ( هوایی، دریایی، ریلی، جاده ای)

اقامتگاه

تبدیل منابع به جاذبه های گردشگری

مجتمع های خدمات رفاهی و تفریحی

اصول حفاظت از جاذبه های گردشگری

جذب منابع و ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در توسعه گردشگری ایران

 

صنایع دستی:

محیط زیست و بسته بندی صنایع دستی

خلاقیت و بسته بندی صنایع دستی

بسته بندی صنایع دستی و صنعت چاپ

هویت و بسته بندی صنایع دستی

آینده و بسته بندی صنایع دستی

بسته بندی صنایع دستی و برندینگ

فضای مجازی در بسته بندی صنایع دستی

فن­آوری های نوین در بسته بندی صنایع دستی

طراحی پایداری و بسته بندی صنایع دستی

کنترل کیفیت و بسته بندی صنایع دستی

مواد و بسته بندی صنایع دستی

بازاریابی و بسته بندی صنایع دستی

مشتری مداری و بسته بندی صنایع دستی

فرهنگ جامعه و بسته بندی صنایع دستی

بسته بندی صنایع دستی و گرافیک

بسته بندی، تبلیغ و ترویج محصولات صنایع دستی

 

منابع طبیعی:

جنگل و مرتع:

علل و عوامل تخریب جنگل ها و مراتع

روش ها و رویکرد های نوین مدیریت پایدار جنگل ها و مراتع

سیاست گذاری ، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی

جنگل ها و مراتع و توسعه پایدار

آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک:

آبخیزداری و استحصال آب باران

مدیریت منابع آب و خاک

آبیاری و زهکشی

آبخیزداری ، مدیریت منابع آب و توسعه پایدار

بیابان و بیابان زدایی:

ارزیابی ، پایش ، مدیریت و کنترل مناطق بیابانی

فرسایش بادی و ریز گردها

عملیات مالچ پاشی و کاشت درختان مقاوم

بیابانزدایی و توسعه پایدار

تولیدات گیاهی و علوم باغبانی:

تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک

علوم تکنولوژی نهال و بذر

گیاهشناسی و گیاهان دارویی

تولیدات گیاهی، باغبانی و توسعه پایدار

 

انرژی:

انرژي هاي تجديد ناپذير:

نفت، گاز، زغال سنگ و ...

انرژي هاي تجديد پذیر:

انرژی باد، آب،امواج،زمین گرمایی،زیست توده،خورشیدی،هسته ای،انرژی هیدروژنی و پیل سوختی و...

مدیریت بهینه انرژی:

مديريت و بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع مختلف

آموزش و آگاه سازی مصرف انرژی ، اقتصاد و مدیریت منابع انرژی

فن‌آوريهاي نوين توليد، انتقال و توزيع انرژي ، ضرورت امنیت و پایدار انرژی

سیستم های انرژی، روش ها و رویکردهای نوین در مدیریت پایدار انرژی

 

جغرافیا:

جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیای پزشکی

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

آمایش سرزمین

هیدروژئوموفولوژی در برنامه ریزی محیطی

مخاطرات محیطی

توسعه پایدار شهری با نگاهی به آینده

جغرافیای سیاسی

جغرافیا: دفاع و امنیت

ژئومورفولوژی

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین

آب و هوا شناسی

جغرافیا و استراتژی های توسعه ملی

توسعه ی پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی (ملی، منطقه ای، شهری، روستایی)

و سایر مباحث مرتبط با جغرافیا

 

اکوسیستم های بیابانی:

توان‌های گردشگری بوم‌های بیابانی
تجارب گردشگری پایدار در بوم‌های بیابانی
الگوهای آینده توسعه گردشگری در بوم‌های بیابانی
شاخص‌های توسعه گردشگری پایدار در بوم‌های بیابانی
سکونت‌گاههای بوم‌های بیابانی و نقش آن در توسعه گردشگری
ناپایداری گردشگری در بوم‌های بیابانی و عوامل موثر
سیاست‌ها و روش‌های مدیریت گردشگری در بوم‌های بیابانی
شناسایی و طبقه‌بندی تسهیلات و تجهیزات مورد نیاز گردشگری در بوم‌های بیابانی
اثرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گردشگری در بوم‌های بیابانی
اثرات زیست‌محیطی گردشگری در بوم‌های بیابانی
اکوتوریسم و ژئوتوریسم در بوم‌های بیابانی
توریسم ورزشی در بوم‌های بیابانی
توریسم سلامت در بوم‌های بیابانی
توسعه پایدار و درخور زیست‌بوم‌های بیابانی ایران
تنوع زیستی (گونه‌های گیاهی و جانوری) زیست‌بوم‌های بیابانی ایران
معرفی کاربری‌ها و کارکردهای بهینه و استفاده‌های سازگار با طبیعت از بیوم‌های بیابانی
فرصت‌ها، تهدیدها و مدیریت زیست‌بوم‌های بیابانی
چشم‌انداز اکولوژی در زیست‌بوم‌های بیابانی ایران
معرفی بیوم‌های بیابانی به عنوان سازگان‌های محیط زیست
اهمیت گونه‌های گیاهی و جانوری زیست‌بوم‌های بیابانی به ویژه گونه های نادر، کمیاب و در معرض خطر و معرفی جایگاه اکولوژیکی آنها
ارزیابی اثرات زیست‌محیطی توسعه در زیست‌بوم‌های بیابانی ایران
ارزیابی توان و مهارت‌های آن در زیست‌بوم‌های بیابانی ایران
مدیریت استراتژیک زیست‌بوم‌های بیابانی ایران
مدیریت ریسک زیست‌بوم‌های بیابانی ایران
ارایه شیوه‌های جدید آماربرداری از بیوماس محیط‌های بیابانی
طراحی و مدیریت سیستم‌های آبرسانی سازگار با بوم‌های بیابانی ایران
معرفی کاربری‌های جدید زیست‌بوم‌های ایران از نظر پزشکی، زیست‌محیطی، اقتصادی، تجاری، هنری

 

توانمندسازی بانوان:

نقش زنان در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست
زنان و تولید محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک
زنان و مدیریت مخاطرات طبیعی
زنان و کارآفرینی در حوزه محیط زیست
زنان و تشکل های زیست محیطی
زنان، سرمایه‌های اجتماعی و توسعه پایدار شهری و روستایی
زنان، امنیت اجتماعی و آسیب های زندگی
زنان، آموزش و حقوق شهروندی
زنان، مدیریت و برنامه ریزی شهری و روستایی
زنان، توانمندسازی و عدالت اجتماعی
زنان، فرهنگ شهری و فن آوری های نوین ارتباطی
و دیگر محورهای مرتبط

 

توسعه روستایی:

گردشگري و توسعه پايدار روستایی (اجتماعی-اقتصادی و محیطی- کالبدی)
گردشگری فرهنگی و هنری (رویداد ، میراث، موزه ها،موسیقی محلی، ادبیات و صنایع دستی) و توسعه جوامع روستایی
گردشگری مبتنی بر طبیعت، اکوتوریسم و ژئوتوریسم و توسعه جوامع روستایی (مناطق حفاظت شده، پارک های ملی و جنگلی، اكوسيستم هاي آبي وتالابي، سواحل)
گردشگري روستایی،عشایری و کشاورزی و توسعه جوامع محلی
گردشگري مذهبي، آیین­های مذهبی و توسعه اجتماعات روستایی و توسعه جوامع روستایی
گردشگري، اقتصاد ملي و توسعه اقتصادی جوامع روستایی
آسيب­شناسي مديريت گردشگري در ايران با تأکید بر توسعه جوامع روستایی (دولت، نهادهای غیر دولتی و هماهنگی­های بین سازمانی )
گردشگری، منابع طبیعی و محیط زیست و توسعه جوامع روستایی
گردشگري، اصالت بخشی، بازساخت و تجدید حیات جوامع روستایی

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق است به دانش یاران رایان
طراحی و توسعه توسط طراحان قرمز