معرفی همایش

صنعت گردشگری یکی از مهمترین صنایع جهان پس از صنایع خودروسازی معرفی شده است، به طوریکه بیشترین درآمد اقتصادی اغلب کشورها در طی این سال‌ها، به صنعت گردشگری اختصاص یافته است. برخورداری از ظرفیت‌ها و منابع ارزشمند فرهنگی و دینی گردشگری در کشورمان، عامل مهمی برای کسب موفقیت در این عرصه محسوب می‌گردد، اگرچه از نظر اقتصادی نیز این همایش می‌تواند برای کشور دستاوردهایی داشته باشد. به ویژه اگر بتوانیم دیدگاه خود را به صنعت گردشگری عمیق‌تر نموده و با ژرف‌نگری معنوی به این صنعت توجه نماییم، چه بسا با کیفیت بهتر و مطلوبیت بیشتر، خواهیم توانست از ظرفیت‌های موجود کشورمان در این حوزه به شکل گسترده تر و عمیق تر استفاده نماییم. بنابراین لازم است تا برای آشنائی با داشته هایمان و هم

"ادامه مطلب"

برگزار شد

آخرین اخبار - اطلاعیه ها

حامیان

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق است به دانش یاران رایان
طراحی و توسعه توسط طراحان قرمز